Αλλαγή εξωτερικού ανοδίου STOPCOR σε ηλιακό

Αλλαγή εξωτερικού ανοδίου STOPCOR  σε ηλιακό {noPicture}

Η αλλαγή γίνεται κάθε 2 χρόνια βάσει οδηγιών κατασκευαστή. Σημαντικό πλεονέκτημα ότι το ανόδιο αυτό δεν βρίσκεται στο εσωτερικό του ηλιακού δηλ. στο νερό πράγμα που σημαίνει ότι δεν καταλήγει σε εμάς όταν κάνουμε μπάνιο ή όταν πίνουμε νερό από το ζεστό στο κρύο.

Πίσω