Συντήρηση μεταλλικών στομίων σε καναλάτο κλιματιστικό