Τοποθέτηση ειδικών αντικραδασμικών σε VRV Panasonic